Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kinderen voor waterproject

gepubliceerd: woensdag, 27 maart 2019

Kin­de­ren zijn niet alleen watervlug, maar hebben er ook van alles voor over. Dat bleek wel bij een bij­een­komst voor het Communie­pro­ject van kin­de­ren uit de H.Fran­cis­cus­paro­chie in Kerkdriel.

Tijdens de vasten (de periode voor Pasen) geven zij met vele andere kin­de­ren wat extra aan­dacht aan leef­tijds­ge­nootjes die het min­der hebben dan zij­zelf en proberen hen te helpen. In het kader van de vas­ten­ac­tie­cam­pagne zijn bij­voor­beeld in de H. Fran­cis­cus­paro­chie en op de katho­lie­ke scholen kin­de­ren druk bezig voor schoon water in derde wereld lan­den. Het varieert van vastenspaar­doosjes, sponsorloop tot klus­kaarten.

Zij onder­steunen hiermee water­pro­jecten in Congo. Dichtbij afgelegen dorpen wor­den water­putten, pompen en opslagtanks aan­ge­legd. Elke bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: kin­de­ren hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de ge­zond­heid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water veran­dert alles! Ook u kunt de kin­de­ren helpen, met een bijdrage op Bankreke­ning nummer:

  • NL62 RABO 0326 0178 79
    t.n.v. M.O.V. Bom­me­ler­waard
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer