Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Nieuwe pastor

gepubliceerd: zondag, 29 juli 2012

Per 1 sep­tem­ber 2012 wordt benoemd als mede-pastor in de pa­ro­chies in de Bom­me­ler­waard: drs. Stefan Schevers (1975). Hij is af­ge­stu­deerd als r.k. theoloog en gees­te­lijk ver­zor­ger aan de Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie te Tilburg en is ver­vol­gens pries­ter gewijd door mgr. Hurkmans in 2009. Eerder werkte hij in het rivieren­gebied van West Maas en Waal en in Veldhoven.

Hij zal gaan wonen op de pastorie in Hedel, bij pastoor Ron van den Hout. Deze blijft waar­ne­mend pastoor en zal zich ver­der beperken tot het bestuur­lijke werk, zodat hij zijn taak als vica­ris-generaal goed kan uit­oefe­nen.

Samen met pastor Bertus Bus en pas­to­raal werker Jos Vriesema zal pastor Schevers het pas­to­rale werk behar­tigen en zijn eigen capaci­teiten en in­te­res­se ten dienste stellen van de geloofs­gemeen­schappen.

Vrij­dag­avond 27 juli heeft hij met het bestuur kennis gemaakt.

Pre­sen­ta­tie 1 sep­tem­ber om 19.00 uur in Zalt­bom­mel

Op zater­dag 1 sep­tem­ber zal hij wor­den ge­pre­sen­teerd en verwelkomd in de eucha­ris­tie­vie­ring van 19.00 in de Sint-Martinus te Zalt­bom­mel. De zang zal wor­den ver­zorgd door de koren Pro Musica en Cantare. Na afloop is er gelegen­heid in het pa­ro­chie­cen­trum om kennis met hem te maken.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer