Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vrijwilligers gezocht voor vormelingendag

Vrijdag 29 en zaterdag 30 maart - Power of Fire

gepubliceerd: woensdag, 27 februari 2019

Voor de jaar­lijkse vor­me­lin­gen­dag ‘Power of Fire’ zoekt het bisdom vrij­wil­li­gers tussen de 16 en 30 jaar die op vrij­dag 29 en zater­dag 30 maart de han­den uit de mouwen willen steken.

Op 30 maart komen tieners die zich voor­be­rei­den op het sacra­ment van het vormsel vanuit het hele bisdom naar ’s-Hertogen­bosch voor een gevarieerd pro­gram­ma met een eucha­ris­tie­vie­ring, inhou­de­lijke ver­die­ping en sport en spel. Voor de opbouw van de locatie en de onder­steu­ning van het pro­gram­ma zoekt het bisdom jon­ge­ren die zich willen inzetten voor de ‘jon­gere gene­ra­tie’.

Onder­steu­ning

De werk­zaam­he­den bestaan uit het assis­te­ren bij de workshops, de cate­ring en de springkussens, onder­steu­ning bij de Eucha­ris­tie­vie­ring, het be­ge­lei­den van de tocht tussen de ka­the­draal en het Sint-Jans­cen­trum, etcetera.

Jon­ge­ren tussen 16 en 30 jaar die zich als vrij­wil­li­ger willen inzetten op de Power of Fire kunnen zich tot maan­dag 18 maart aanmel­den via het formulier. Ook vrij­wil­li­gers die niet de gehele periode be­schik­baar zijn, zijn van harte welkom. Vermeld dat even bij de aanmel­ding s.v.p.

Pro­gram­ma

Vrij­dag 29 maart:

17.00 uur start met opbouw van de locatie
19.00 uur ge­za­men­lijke maal­tijd
aan­slui­tend uitleg van de Power of Fire, werk­zaam­he­den en ver­de­len van taken
20.00 uur aan de slag; na afloop een gezellige avond
23.00 uur dag­slui­ting met aan­slui­tend over­nach­tings­moge­lijk­heid

Zater­dag 30 maart:

7.30 uur ontbijt (aan­slui­tend ver­der met de voor­be­rei­dingen)
8.30 uur start met alle deel­ne­mers en laatste voor­be­rei­dingen
9.30 uur vor­me­lin­gen welkom heten, alle vrij­wil­li­gers hebben een eigen taak
16.00 uur einde Power of Fire en samen opruimen
18.00 uur samen eten (als dank aan de vrij­wil­li­gers)
19.30 uur eind van de dag

Details

datum: vrij­dag­avond 29 en zater­dag 30 maart 2019
locatie: In en om het Sint-Jans­cen­trum, Papenhulst 4, ’s-Hertogen­bosch.
in­for­ma­tie: Ingrid van Zeeland
(073) 523 2061ivzeeland@bisdom­den­bosch.nl
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer