Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Franciscusfeest

Zondag 6 oktober

gepubliceerd: dinsdag, 22 januari 2019

Het jaar­lijkse patroons­feest van onze pa­ro­chie staat weer gepland op zon­dag 6 ok­to­ber 2019. We willen het feest van Sint Fran­cis­cus vieren met een ge­za­men­lijke H.Mis in de Heilige Fran­cis­cus­paro­chie, waarin de koorzan­gers en andere graag zingende pa­ro­chi­anen uit­ge­no­digd wor­den om te komen zingen in het Project­koor.

Sint Fran­cis­cus was een vriend van mens en dier. Hij praatte met de dieren en hij vond zijn vreugde in de lof der schep­ping. Sint Fran­cis­cus met zijn gebe­den over moe­der aarde. de schep­ping, de natuur, de zon en de maan is een bron van in­spi­ra­tie voor de zang. De vaste gezangen zingen we uit de Deutsche Messe van Schubert en de acclamatie’s uit Taize. Het project­koor is in han­den van Jos Lampert met be­ge­lei­ding van Peter van Korlaar. Alle lie­de­ren wor­den tij­dig bekend gemaakt bij de ver­schil­lende koren.

U denkt mis­schien nu nog niet aan ok­to­ber, want eerst komt er nog een lange zomer­va­kan­tie aan. Maar voor klinkende muziek in een fees­te­lij­ke vie­ring moet er nog wel gerepe­teerd wor­den. Ie­der­een met koor­er­va­ring kan meedoen. De zan­gers zullen drie avond­re­pe­ti­ties van het Project­koor oefenen (drie vrij­dag­avon­den: 20 sep­tem­ber, 27 sep­tem­ber en 4 ok­to­ber 2019 vanaf half 8 in de Sint Martinus­kerk te Zalt­bom­mel) en de Eucha­ris­tie­vie­ring op 6 ok­to­ber 2019 mee vieren in Zalt­bom­mel.

Voor deelname aan het Project­koor kun je je opgeven bij het se­cre­ta­riaat: Christianne van Dierendonck tel. 0418 632504 of e-mail info@katho­liekbommeler­waard.nl

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer