Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Cursus ’Groeien in geloof’ in september 2012 opnieuw van start

gepubliceerd: maandag, 9 juli 2012
Cursus ’Groeien in geloof’ in september 2012 opnieuw van start

Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven?
Vind je het moeilijk om te verwoorden wat de kern is van je geloof?
Zoek je het chris­te­lijk geloof beter te begrijpen?
Voel je de nood aan reflectie op je christen-zijn?
Ben je als vrij­wil­lig­er in de parochie op zoek naar een steviger geloofsinzicht?

Als je minstens één vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden, is deze cursus iets voor jou!

Pro­gram­ma

Het eerste jaar beoogt een samenhangend beeld van de hoofdlijnen van het christen-zijn te bieden. Vertrekpunt is Jezus Christus. De naam ‘christen’ heb je immers te danken aan het feit dat we geloven dat Jezus de Christus is. Je maakt kennis met het volk waaruit Hij werd geboren, je volgt Hem in zijn leven, hoe in Hem het Rijk Gods nabij komt, hoe Hij zijn leven daarvoor geeft en daartoe een gemeen­schap verzamelt.

Daarna maak je kennis met die gemeen­schap van Jezus, de Kerk, en sta je stil bij wat de uit Hem gegroeide gemeen­schap ervan gemaakt heeft. In vogelvlucht volgen we dan de Kerk door tijd en ruimte, zien daarbij haar menselijke onvolmaaktheid, maar vooral hoe ze steeds opnieuw bezield wordt door de heilige Geest. Het leven van de Kerk heden ten dage komt ter sprake en hoe ze ons telkens opnieuw in contact brengt met Christus, in wie we God mogen ontmoeten. Om dan uit te komen bij de opgave van dit alles te leven en het geloof getrouw, maar eigentijds en van binnenuit, te belijden en door te geven.

In het tweede jaar bespreken we de wezenlijke en fundamentele inhoud van de katho­lie­ke leer aan de hand van de Catechismus van de katho­lie­ke Kerk. De bijeenkomsten zijn dan ook geordend rond drie pijlers: de ge­loofs­be­lij­de­nis van ons doopsel (het Symbolum), de sacramenten van het geloof, het geloofsleven (de geboden en het gebed). Of anders verwoord: rond het geloof belijden, het geloof vieren en het geloof beleven. De systematische wijze waarop de Catechismus het geloof
bespreekt, het eigen taalgebruik, de verwijzingen naar de heilige Schrift en andere kerkelijke documenten, maakt dat je het christen-zijn, zoals je dat in het eerste jaar hebt verkend, nu verder verrijkt en verdiept en dat je je ook kerkelijke opvattingen en begrippen eigen maakt om het geloof door te geven.

Opzet

De cursus start in september in ‘s-Her­to­gen­bosch. Het eerste jaar omvat negentien bijeenkomsten en het tweede jaar twintig. Iedere bijeenkomst bestaat uit een heldere uitgebreide uiteenzetting door een docent, een gebedsmoment en enige onderlinge uitwisseling. Jaarlijks worden er drie schriftelijke huiswerkopdrachten gemaakt die zowel op eigen geloofs-vorming zijn gericht als op de praktijk van het verwoorden van het geloof in het leven van alledag en in het werken als parochieel vrij­wil­lig­er.

Wat het vormings­cen­trum van je verwacht:

  • inschrijving vóór 20 augustus 2012;
  • wens om het chris­te­lijk geloof beter te begrijpen en (verder) te groeien in je relatie met Christus en zijn Kerk;
  • een trouwe aanwezigheid gedurende de cursus­avon­den en bijdrage aan de groepsdynamiek;
  • het maken en tijdig inleveren van de schriftelijke opdrachten;
  • een bijdrage aan de kosten van € 90,00 per cursusjaar.

Waar en wanneer?

De cursus wordt gegeven op het Sint Jans­cen­trum, Papenhulst 4, 5211 LC `s-Her­to­gen­bosch, op maandag­avond van 19.30 tot 21.30 uur. De eerste cursus­avond is 3 september 2012.

Informatie en inschrijving

Met vragen en voor aanmelding kunt u terecht bij Anja van der Els of Ellen Kleinpenning. Per e-mail: vormings­cen­trum@bisdomdenbosch.nl Telefoon: 073-6125488

Download

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer