Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kerstboodschap Mgr. De Korte

gepubliceerd: dinsdag, 18 december 2018
foto: Bisdom Den Bosch
Kerstboodschap Mgr. De Korte

Traditiegetrouw heeft Mgr. de Korte, bisschop van Den Bosch, aan het eind van het jaarlijkse kerst­con­cert van Van Lanschot in de Sint-Jan zijn kerstbood­schap uitgesproken. Hij bracht daarbij een ode aan de hoffelijkheid.

‘Kerstmis is in onze huidige cultuur vooral een gezins- en familiefeest geworden. Een feest van geborgenheid, van geschenken geven en geschenken ontvangen. Een feest van goed eten en drinken. Dat alles heeft zijn waarde, maar het heeft niet veel te maken met de christelijke inhoud van het Kerstfeest,’ begon de Korte. Hij wees op kern, namelijk dat God ons onvoorwaardelijk bemint.

‘Wij leven in een snelle, digitale wereld vol com­mu­ni­ca­tie­moge­lijk­heden. Snelle com­mu­ni­ca­tie met mensen over de hele wereld is mogelijk. Maar digitale com­mu­ni­ca­tie is vaak anoniem. Niet zelden leidt dat tot een verruwing van omgangs­vor­men.’ De Korte noemde een deel van het internet een open riool, met dagelijks een stroom aan vuilspuiterij.

‘Er zijn in ons vaderland vandaag de dag veel boze burgers. Mensen die, in een snel veranderende wereld, het gevoel hebben niet gezien en gehoord te worden, aldus de Korte. ‘Verlies van perspectief heeft bij hen niet zelden geleid tot cynisme. Niet weinigen schieten in een slachtofferrol. En er zijn genoeg zondebokken te vinden om de onvrede op af te reageren. Vaak wordt er meer op de persoon dan op de bal gespeeld. Niet argumenteren maar schelden is dan het parool.’

‘Schelden, het respectloos benaderen van mensen, is naar mijn overtuiging, niet onschuldig. Het heeft een negatieve invloed op het morele weefsel van de samenleving. Steeds fellere stand­punten kunnen op den duur de samenleving ontwrichten. Maar dat is natuurlijk geen natuurverschijnsel dat wij maar moeten accepteren. Mensen kunnen ook voor andere omgangs­vor­men kiezen.’

Hoffelijkheid daarentegen heeft volgens de Korte alles te maken met voorzichtigheid, respect en wellevendheid. ‘Wie een ander schendt, schendt daarmee de Schepper. Juist dat besef kan mensen aanzetten tot hoffelijkheid. Binnen de katholieke gemeen­schap bestaat vrijheid en ruimte voor verschillende vormen van geloofsbeleving. Als Christus ons met ons licht én donker heeft aanvaard, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet van harte aanvaarden. Hoffelijkheid veronderstelt dienst­baar­heid en nederigheid. Juist met het Kerstfeest vieren wij dat God zich in Christus klein en kwetsbaar heeft gemaakt. In Christus toont God zich als de nederige dienaar bij uitstek.’

Is het ook mogelijk om in een harde wereld vol onrecht hoffelijk te blijven, of is hoffelijkheid dan te soft? De Korte refereerde aan de oecumene-lezing die ds. Rikko Voorberg in januari in de Grote Kerk hield met een voorbeeld van de creatieve kracht van woede: ‘Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 werd ergens in Nederland een huis van vluchtelingen bekogeld met verfbommen. De woede en veront­waar­diging over dit gebeuren leidde via de sociale media tot een spontane actie: het inzamelen van geld voor bloemen voor de vluchtelingen. De volgende dag werd bij het huis van de vluchtelingen voor 800 euro bloemen bezorgd. Een zee van bloemen als antwoord op de verfbommen. Woede en veront­waar­diging werden omgezet in een ludiek en menslievend handelen.’

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer