Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bedevaart naar de Zoete Moeder

gepubliceerd: zondag, 6 mei 2018
foto: Wim Koopman
Bedevaart naar de Zoete Moeder

Een aar­dig clubje en­thou­siaste pa­ro­chi­anen had zon­dag­och­tend 6 mei al vroeg de stoute schoenen aange­trok­ken en was naar de kerk van Am­mer­zo­den getogen voor de parochiële bede­vaart naar de Zoete Moeder. Op een tijdstip waarop menig pa­ro­chi­aan nog op een oor lag, begon in de H. Wil­li­brordus­kerk een gebeds­dienst.

Eerst koffie

Na de gebeds­dienst wer­den de pelgrims getrac­teerd op een lekker kopje koffie en een broodje om nog iets wakker­der te wor­den. De inwen­dige mens ge­sterkt, togen de bede­vaart­gan­gers rond 7.30 uur via de brug bij Hedel in de rich­ting van ’s-Hertogen­bosch.

Net terug uit Assisi

Zowel pastoor als foto­graaf waren de dag tevoren nog maar net terug­ge­ko­men van een bede­vaart naar Assisi (van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam), maar dat weerhield hen er niet van weer vroeg uit de veren te komen en mee te wan­de­len met de inmiddels toch wel tra­di­tio­neel te noemen pa­ro­chie­bede­vaart. Daarbij was pastoor Putman toch wat ge­han­di­capt omdat hij een van de zolen van zijn oude sandalen op een pittoresk straatje in Assisi had achter­ge­la­ten. Een arge­loze koe in de wei was dui­de­lijk onder de indruk van de fran­cis­caan die de route deels blootsvoets aflegde!

Moor­dend tempo

De wande­laars wer­den dui­de­lijk aange­voerd door een groepje ervaren en sportieve trekkers die met stevige tred binnen twee uur de ka­the­draal van de Heilige Johannes Evan­ge­list, in de volksmond beter bekend als de Sint-Jan, had­den bereikt. Daar ontmoetten ze de bede­vaart­gan­gers die met ander ver­voer zoals fiets en auto naar het Bossche waren geko­men.

Iets later

De vie­ring van 10.00 uur in de ka­the­draal begon iets later dan gepland omdat onze pastoor op het laatste moment nog mocht con­ce­le­breren naast hoofd­cele­brant mgr. Schröder. De plan­ning komt in de mei-maand nogal nauw omdat de Eucha­ris­tie­vie­ringen strak op elkaar volgen (elke zon­dag vier vie­rin­gen: 7.00, 8.30, 10.00 en 11.45 uur!) maar het was gelukkig geen probleem. Na de vie­ring werd de vanuit onze gehele pa­ro­chie samen­ge­stelde bos bloemen met intenties bij de Zoete Moeder van Den Bosch geplaatst.

Stads­kloos­ter

Na de vie­ring wer­den de pelgrims gastvrij onthaald bij pater Bertus Bus en pastoor Roland Putman ‘thuis’. Wat nu nog het klooster van de Minder­broe­ders Kapucijnen heet, zal bin­nen­kort het nieuwe centrum zijn van de Minder­broe­ders Fran­cis­ca­nen. De laatste foto’s van on­der­staan­de serie, die weer is gemaakt door Wim Koopman, bie­den een mooi inkijkje in het klooster.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer