Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vanuit Den Bosch naar de Stille Omgang

gepubliceerd: maandag, 5 maart 2018

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amster­dam aan het feit dat het een oude bede­vaarts­plaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.

Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang georga­ni­seerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Gebedsintentie: Eucha­ris­tie = Leven

Het woord ‘Eucha­ris­tie’ betekent letterlijk dankzegging. Een eucharistisch leven is een leven van dank­baar­heid. De ge­schie­de­nis van de twee vrienden onderweg naar Emmaus – die ook onze ge­schie­de­nis is – heeft laten zien dat dank­baar­heid geen vanzelfsprekende levenshouding is. Dank­baar­heid moet ontdekt en met grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning en verlatenheid, en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boosheid, verbittering en wrok. Jezus heeft ons de eucha­ris­tie geschonken om ons in staat te stellen voor dank­baar­heid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar de eucha­ris­tie moedigt ons aan tot God om erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te luisteren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in gemeen­schap met Hem te treden en de Blijde Bood­schap aan de wereld te verkondigen.

(Uit: Henri Nouwen, Ons dagelijks brood)

Route Stille Omgang

Route

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de chris­te­nen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Pro­gram­ma

21.20 uur - Vertrek vanaf de parkeer­plaats naast de Sint-Lucas­kerk, Zuiderparkweg 303, Den Bosch
22.00 uur - Plechtig Lof in de Heilig Hart van Jezus­kerk, Loef­plein 1, Vught
daarna - Vertrek vanaf de Heilig Hart van Jezus­kerk, Loef­plein 1, Vught
0.15 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring in de HH. Petrus & Paulus­kerk (de Papegaai) in de Kalverstraat
daarna - Lopen van de Stille Omgang
daarna - De bus rijdt weer terug naar Den Bosch en Vught

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met Kees Pouw:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer