Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Nieuwe uitdaging voor Stefan

gepubliceerd: zondag, 25 februari 2018
Nieuwe uitdaging voor Stefan

Na bijna zes jaar vrucht­baar pas­to­raat als pries­ter in de fusie­paro­chie van de Bom­me­ler­waard heeft de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch eer­vol ont­slag verleend aan Stefan Schevers als mede­pas­toor van de pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus. Hij wordt mede­pas­toor van de fusie­paro­chie Heilige Wil­li­brordus geves­tigd te Gemert in samen­wer­king met waar­ne­mend pastoor deken Theo Lamers en diaken Jos van den Bosch.

In de omge­ving van Gemert wordt hij verant­woor­de­lijk voor de kerk­dorpen: Gemert, Bakel, Handel, de Mortel, de Rips, Millheeze en Elzen­dorp. Met ingang van 1 april 2018 gaat de nieuwe benoe­ming in. Op zon­dag­mid­dag 8 april wordt pastor Schevers in de kerk van Gemert onthaald in een ‘Pre­sen­ta­tiemis’ met receptie.

Eenie­der is van harte welkom!

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer