Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Fietsbedevaart naar Elshout

Donderdag 31 mei

gepubliceerd: dinsdag, 1 mei 2012
Fietsbedevaart naar Elshout

Op don­der­dag 31 mei wordt in Elshout de Maria­maand afgesloten. De plech­tig­heid begint om 19.00 uur in de kerk van de H. Johannes Evan­ge­list aan de Kerk­straat met een Maria­lied en een begroe­ting. Daarna volgt de pro­ces­sie naar het kapel­park waar de openluchtmis plaats vindt. In deze eucha­ris­tie­vie­ring zal vica­ris-generaal Ron van den Hout voor­gaan in con­ce­le­bra­tie met vele andere pries­ters uit de omge­ving.

Na de mis volgt de sacra­ments­pro­ces­sie terug naar de kerk waar de plech­tig­heid wordt besloten met de zegen met het Aller­hei­ligste Sacra­ment en het lied van Elshouts Wonder­ba­re Moeder. Na afloop kunt u in ’t Rad terecht voor een kop koffie. De beide pa­ro­chiekoren, de fanfare en de O.L.V. Schuts verlenen mede­wer­king aan deze in­spi­re­rende en devote afslui­ting van de mei­maand.

Vanuit de Bom­me­ler­waard kunt u mee gaan op bede­vaart per fiets. Het vertrek is om 17.30 uur bij de pastorie in Hedel, van waar ook de pastoor (de vica­ris-generaal dus) per fiets zal ver­trek­ken. U kunt na­tuur­lijk ook op eigen gelegen­heid (per auto) naar Elshout gaan. U bent er van harte welkom. Brengt u wel de rozen­krans mee.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer