Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimer Café Bommelerwaard

Donderdag 18 januari • 19.00 uur • Ammerzoden

gepubliceerd: vrijdag, 5 januari 2018
Alzheimer Café Bommelerwaard

Op don­der­dag 18 januari 2018 wordt in Party­cen­trum De Wees­boom, Voor­straat 17, 5324 AT Am­mer­zo­den weer een avond van Alzheimer Café Bom­me­ler­waard geor­ga­ni­seerd.

Thema:           De Nota­ris

Goede en tij­dige voorlich­ting aan mensen met beginnende dementie en hun man­tel­zor­gers is essentieel. Zodat zij zelf de regie kunnen hou­den over het eigen leven. Ook als iemand in een later stadium niet meer in staat is zijn of haar zaken te regelen. Vast leggen van wensen ten aanzien van fi­nan­ciën, medische en/of per­soon­lijke zaken is alleen moge­lijk als iemand de gevolgen van beslis­singen die hij/zij nu neemt kan begrijpen en overzien.

Deze avond is een van de nota­rissen van Nota­ris­kantoor Kampschoër uit Am­mer­zo­den onze gast.

Er zal ge­spro­ken wor­den over het regelen van juri­dische en fi­nan­ciële zaken. Moge­lijk­he­den en onmoge­lijk­he­den hierin komen aan de orde. Evenals het aan­wij­zen van een ver­trouwens­persoon, keuzes ten aanzien van zorg, beslis­singen bij be­han­de­lingen, uit­vaartwensen. Of wat iemand absoluut niet wil.

De nota­ris beant­woordt uw vragen en/ of geeft in­for­ma­tie mee om er thuis eens rus­tig over na te denken

Vanaf 19.00 uur is ie­der­een van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.

Kom gerust kijken. De toegang is gratis.

Meer in­for­ma­tie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

  • Saskia Cornelissen, man­tel­zorg­con­su­lent, Tel. (0418) 634 231
  • Marten Tel, gees­te­lijk ver­zor­ger, Tel. (073) 611 9170
  • Eelke Visser, psy­cho­loog, Tel. (06) 20 20 76 35
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer