Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Homilie door Mgr. De Korte

Bij priesterwijding Sacha Steijaert

gepubliceerd: dinsdag, 13 juni 2017
foto: Wim Koopman
Homilie door Mgr. De Korte

De homilie tijdens de Eucha­ris­tie­viering tijdens welke Sacha Steijaert tot priester werd gewijd is door diaken Pieter Schevers (de vader van pastor Stefan) genoteerd. Ter herinnering aan de indruk­wek­kende viering plaatsen we hem op de website.

Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon”. Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder” (Joh.17,26). Koningin des hemels, verheug u, alleluja! Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja! Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja! Bid God voor ons, alleluja!

Homilie door Mgr. De Korte bij de priester­wijding

De prachtige lezingen van vandaag wil ik graag langslopen en dan toepassen op jouw levens­keuzes en ook op jouw komende priester­schap. Om je wat mee te geven op de tocht die komen gaat.

De eerste lezing gaat over de roeping van de jonge Samuel, hij is in het heiligdom van Silo en hij hoort de Heer roepen maar hij hoort de Heer ook niet roepen. Pas als de Heer drie keer geroepen heeft komt hij met de hulp van Eli er achter dat de Heer zelf roept.

Een weg van verschijning zo zou je kunnen zeggen en als ik denk aan jouw geschiedenis dan komt die weg van verschijning ook in beeld, want jij bent geen model­stu­dent die vanaf de middelbare school zes jaar op het seminarie zit en met je met je 24e gewijd zou worden.

Neen je bent eerst begonnen met je technische studie en ingenieur geworden en daarna goed nagedacht: Ben ik wel werkelijk geroepen om celibatair priester te worden. Het was steeds opnieuw luisteren naar God: Roept Hij nu wel of roept Hij nu niet. Hij bleef wel roepen een, twee, drie en misschien wel vier keer roepen. En zoveel keer heb je de stem van de Heer gehoord tot je inderdaad er achter kwam dat je geroepen was door de Heer. Om Hem als celibatair priester te dienen.

We hebben ook geluisterd naar de tweede lezing van Paulus. En Paulus heeft aanvankelijk geprobeerd de kerk uit te roeien te vernietigen en Paulus kon niet geloven dat de verkondiging: “dat Christus aan de rechterhand van de Vader zat” niet volgen. Hoe kon nu de gekruisigde aan de rechterhand van de Vader zitten?

Homilie door Mgr. De Korte bij priesterwijding Sacha SteijaertTotdat hij, Paulus zelf, door God wordt omgekeerd en van vervolger tot verkondiger wordt. Paulus zegt zelf mijn dienstwerk is niet mijn verdienste maar het is Gods genade. En dat is ook dat jij moet weten Sacha, dat jouw priester­schap Gods genade is, God kiest helemaal geen mannetjesputters om priester te zijn, kijk naar de eerste apostelen.

Zelfs Petrus hij heeft zoveel keren gefaald en toen het echt spannend werd, koos hij voor zijn eigen hachje. En toch de Heer kan hem gebruiken, zijn drievoudige verloochening werd gevolgd door een drievoudige liefdesbetuiging. We dragen onze schatten zegt Paulus in aarde vaten, het is niet onze verdienste maar een volledige genade van de Heer in ons.

Als we dat beseffen dat roeping niet gemaakt wordt maar het puur genade is, zal het ons ook nederig maken in de goede zin van het woord. En in alle bescheidenheid beseffen we dat we altijd weer leven vanuit Gods kracht, van Zijn goedheid.

We hebben ook geluisterd naar het evangelie: Het Evangelie dat Jezus tijdens zijn aardse leven 72 leerlingen voor zich uit zend en wel twee aan twee, naar alle plaatsen naar waar Hij zelf van plan was heen te gaan.

Hij zend hen uit als een soort herauten, als ambassadeurs, naar plaatsen waar Hij zelf wil komen en alle overtollige ballast moeten ze daarbij achter laten, om niet door allerlei zorgen vast gehouden te worden.

En er is haast geboden en tegelijkertijd zijn we in een vijandige wereld gehouden om de vrede van Christus te blijven verkondigen.

Als Jezus is opgestaan en voor het eerst aan zijn leerlingen verschijnt krijgen ze niet eerst een donderpreek omdat ze hem in de steek gelaten hadden, maar krijgen Gods vergeving aangereikt en ze krijgen een zending: Zoals Ik door de Vader ben uitgezonden zo zendt ik u.

Dat is jouw opdracht de komende jaren als priester van ons bisdom ’s-Her­to­gen­bosch, mis­sio­na­ris zijn, gezondene zijn.

En dat heeft meerdere dimensies je bent allereerst geroepen om mensen voor Christus te winnen om te evangeliseren, om te pogen in die moeilijke situatie van onverschilligheid van culturele barrières, om vast te houden aan het evangelie en deze bood­schap werkelijk door te geven, en om hierin creatief te zijn om Zijn wegen te vinden om mensen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen.

Homilie door Mgr. De Korte bij priesterwijding Sacha SteijaertIn Kerkdriel heb ik een vormsel­viering gehad en je hebt toen laten blijken dat je organisatietalent hebt en dat je ook weet wat je wilt en dat jij ook veel huisbezoeken hebt gedaan. Kardinaal Simonis noemde dit altijd het achtste sacrament.

Ik denk dat je dit moet blijven doen, dit is zeer pastoraal om mensen te helpen hun leven te verhelderen vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Maar mis­sio­na­ris zijn in onze tijd betekend ook dat je diaken blijft, de diaken­wijding is vanaf vandaag niet over of weg. Paus Franciscus benadrukt dat we ons niet moeten opsluiten in onze kerk­ge­bouwen of sacristieën maar, daar moeten zijn, waar mensen zijn.

Vorige week vrijdag hebben we daar met elkaar over gesproken, de mensen ophalen waar ze staan, in alle verwarring van onze dagen, bij alle onzekerheid. Deze onzekerheid is niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk aanwezig. De mensen geleidelijk aan brengen naar het hart van de kerk steeds weer brengen bij Hem onze Heer Jezus Christus.

Sacha, de Heer heeft jou vele gaven geschonken van hoofd en hart. Je bent een analytisch mens, een van oorsprong Bèta man, je kunt ordenen je hebt organisatietalent en vele andere gaven zijn je geschonken. Je bent het middelpunt geworden die zelf vanuit de omgang met de Heer het pastoraat gestalte wil geven.

En nu zal je in een van onze parochies gaan werken, om daar in alle eenvoud en bescheidenheid en met de weten­schap dat je zelf leeft vanuit Gods goedheid en Gods genade priester mag zijn, om de vrede van Christus aan te reiken.

Leef zelf vanuit die vrede, wees gelukkig met je roeping in je priester­schap en laat veel mensen delen in de vreugde van het evangelie. Amen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer