Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Nieuwe deken voor de Bommelerwaard

gepubliceerd: woensdag, 28 maart 2012
Nieuwe deken voor de Bommelerwaard

Door de benoe­ming van pastoor Ron van den Hout tot vica­ris-generaal van het bisdom ’s-Hertogen­bosch is ook een einde geko­men aan zijn functie als deken van het dekenaat Waalwijk-Heus­den-Bom­me­ler­waard.

Per ingang van 1 maart is als deken benoemd pastoor Marcel Dorssers, pastoor van Waalwijk en Waspik. Pastoor Dorssers, geboren in 1969 in Neer, werd aan­vanke­lijk accountant en was daar­naast actief binnen het bestuur van zijn pa­ro­chie. Hij kreeg gaandeweg nog meer in­te­res­se in kerk en geloof en begon een studie voor pries­ter.

In 2006 werd hij door mgr. Hurkmans tot pries­ter gewijd. Zijn eerste benoe­ming was kape­laan in Zeeland en Odiliapeel. In au­gus­tus 2011 werd hij benoemd tot pastoor van Waalwijk en Waspik.

Deken Dorssers gelooft in een goede toe­komst van de kerk. In een inter­view zegt hij hierover: “Ik geloof in de nieuwe gene­ra­tie die de kerk overeind moet hou­den. Er zullen ver­an­de­ringen plaats­vin­den maar de kerk als geloofs­ge­meen­schap blijft overeind”. Als deken zal hij een verbin­dende schakel vormen tussen de ver­schil­lende pa­ro­chies en fusies be­ge­lei­den.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer