Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wie gaat met ons deze weg?

Bedevaart naar de Zoete Moeder

gepubliceerd: vrijdag, 5 mei 2017

Wie gaat mee op bedevaart? In de katholieke traditie is een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar volgens ooggetuigenverslagen verschij­ningen hebben plaatsgevonden. Meestal Maria, een engel of een heilige.

De Zoete Moeder van 's-Hertogen­bosch is een van de genadebeelden van Maria die in Nederland het middelpunt vormen van een bedevaart. Het wordt sinds 1380 vereerd in de Sint-Jans­kathedraal in ’s Hertogen­bosch. Wonderbeelden worden meestal als niet fraai beoordeeld, maar het beeld van de Zoete Moeder is het enige waarvan de verering juist is begonnen omdat men het lelijk vond.

Op zondag 7 mei wordt er door de Franciscus­parochie weer een bedevaart naar de Zoete Moeder in ’s Hertogen­bosch georga­ni­seerd. Er is dit jaar door de organisatie, die bestaat uit pastor Bertus Bus, Marleen van Lamoen en Christianne van Dierendonck gekozen voor een andere aanpak dan voorgaande jaren.

Dit jaar is er een korte gebeds­viering om 06.30 uur in de kerk van Ammerzoden met aansluitend koffie/thee en een broodje. Om 07.00 uur vertrekken de eerste wandelaars. De fietsers en pelgrims die de voorkeur geven aan de auto, zullen op een later moment vertrekken.

Frans (73) en Annie (68) van Kuijk uit Velddriel zijn al vanaf 2010 trouwe deelnemers aan deze bedevaart. Nog steeds oefent de Zoete Moeder een bepaalde aantrekkings­kracht uit op de beide Velddrielenaren. “Tijdens het wandelen, ontmoet je mensen die spontaan en geheel onverwachts een verhaal aan je kwijt willen en dat boeit me bijzonder”, aldus Frans. Annie sluit zich meestal aan bij de kop­groep van de pelgrims, terwijl Frans op zijn houten stappers de rij sluit. Zo zijn ze samen onderweg en toch ieder afzonderlijk op geheel eigen wijze.

“De eerste jaren waren het vooral mooie tochten met grote groepen pelgrims”, zo vertelt Annie. Enigszins teleurgesteld moet ze bekennen dat dit de laatste jaren wel wat minder is geworden. Toch gaan ze niet bij de pakken neerzitten en zijn steeds opnieuw enthousiaste deelnemers.

Anders dan voorgaande jaren is er geen aparte viering voor de Franciscus­parochie in de Sint Jan. De bedevaart­gangers sluiten aan bij de reguliere viering van 10.00 uur. Eventuele misintenties kunnen tot en met woensdag 3 mei via het parochiesecretariaat worden doorgegeven. Het stallen van fietsen en het parkeren van een beperkt aantal auto’s, in geval u slecht ter been bent, is mogelijk op de parkeer­plaats van het Sint Jans­centrum. Dit dient van tevoren wel even doorgegeven te worden en kan tot en met donderdag 4 mei via telefoonnummer 06-15178357.

Hopelijk zijn er ook dit jaar weer volop ‘vroege vogels’ die even tot bezinning willen komen, een poosje afstand willen nemen van een hectisch dagelijks bestaan, inspiratie willen op doen en andere mensen willen ontmoeten. En als de weergoden meewerken, wordt dit weer een inspirerende tocht. (Gerry Verhoeven)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer