Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Liturgie volgens de Slavisch Byzantijnse ritus

Zondag 21 mei 11.00 uur St. Martinuskerk Kerkdriel

gepubliceerd: dinsdag, 25 april 2017

In de kerk van St. Martinus te Kerkdriel vindt op zondag 21 mei 2017 om 11.00 uur een viering plaats van de “Goddelijke Liturgie van onze Heilige Vader Johannes Chrysostomos” volgens de Slavisch Byzantijnse ritus.

De gezangen worden verzorgd door het Tilburgs Byzantijns Koor onder leiding van dirigent Piet Happel. Celebrant is pastor Ton Sip, diaken is Wim Tobe.

Omdat Oosterse liturgieën tot het erfgoed van de katholieke kerk behoren, kunnen wij deze ook in onze kerken vieren. Hierdoor kunnen wij ervaren, hoe onze Oosterse medechristenen hun geloof beleven. Een viering volgens de Byzantijnse Liturgie is in grote lijnen te vergelijken met de eucharistie­viering zoals wij ze in het westen kennen. De dienst van het woord, de offerande consecratie en communie volgen op elkaar en zijn als zodanig herkenbaar.

De Slavisch Byzantijnse ritus kenmerkt zich door haar diep gewortelde apostolische traditie, waarin mystiek en symboliek sterk verweven zijn. Het geheim van het geloof wordt gevierd te midden van de gelovigen omringd door Iconen, die met bloemen en kaarsen worden vereerd. Regelmatig komt de voorganger naar voren om de iconen te bewieroken. Gezangen en gebeden begeleiden het mysterie van het leven, dat de dood overwint.

Een liturgie zonder gezangen bestaat niet in deze traditie. De openbaring van God aan de mensen geschiedde namelijk in concrete woorden; daar past alleen een persoonlijk antwoord op. De menselijke stem is het enige instrument dat in staat is woorden met klanken te verbinden. Een bijzondere vorm van expressie, dat alleen de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, gegeven is.

De pracht en praal van de Oosterse kerken vinden hun oorsprong in de gedachte, dat voor de Allerhoogste niets mooi genoeg kan zijn. Niets wordt derhalve achterwege gelaten om de liturgie zo luisterrijk mogelijk te doen zijn.

Meer dan in het Westen vormen religie en cultuur in het Oosten een harmonieuze eenheid. Vanuit historisch perspectief gezien zijn o.a. ingetogenheid en lijdzaamheid karakteristiek voor de Slavische volkeren. Voor hen die door de geschiedenis heen haast ononderbroken onderdrukt zijn geweest, is de kerk de plaats waar zij God om ontferming kunnen vragen. De liturgie is vol symboliek en leidt mensen binnen in een mystieke sfeer. Iemand zei ooit na afloop van de Byzantijnse mis: “Even voelde ik me tijdloos. Waar ik precies was met mijn gedachte kan ik niet zeggen, maar absoluut in een goede sfeer”.

NB. Een viering volgens de Slavisch Byzantijnse ritus duurt gemiddeld anderhalf uur.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer