Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Uitslag peiling nieuwe parochienaam

gepubliceerd: donderdag, 22 maart 2012
Uitslag peiling nieuwe parochienaam

De uit­slag van de peiling naar de voor­keur voor een bepaalde naam voor de nieuwe pa­ro­chie in de Bom­me­ler­waard is bekend. Tot 20 maart kon­den pa­ro­chi­anen via een formulier op de web­si­te of via een papieren stem­for­mu­lier hun voor­keur bekend maken.

Uit de peiling komt een dui­de­lijke voor­keur naar voren wat de grote saam­ho­rig­heid onder­streept van de pa­ro­chi­anen van de ver­schil­lende pa­ro­chie­ge­meen­schappen. Het is goed dat er zoveel draag­vlak is voor een van de voorgeselec­teerde drie namen.

De uit­slagen vertonen per pa­ro­chie nogal wat verschillen. Vanuit Am­mer­zo­den en op in­ter­net is er het meeste gestemd en blijkt een grote voor­keur voor Fran­cis­cus. Verder gaan Martinus en Fran­cis­cus tame­lijk gelijk op. Ook de naam Martinus leeft bij pa­ro­chi­anen, vooral in de Martinus­paro­chies.

Fran­cis­cus Martinus Odrada
In­ter­net 216 38 19
Papieren stembiljetten
Hedel 10 0 0
Zalt­bom­mel 5 2 0
Velddriel 6 20 0
Kerkdriel 21 28 0
Rossum-Hurwenen 18 26 1
Am­mer­zo­den 345 4 9
Alem Geen gegevens ont­van­gen
Totaal 621 118 29

Pro­ce­dure

De pastoor schrijft namens het bestuur een brief aan mgr. Hurkmans met daarin de twee namen Heilige Fran­cis­cus en Heilige Martinus. Daarbij wordt aange­ge­ven dat Heilige Fran­cis­cus de voor­keur geniet.

De redenen voor het voorstel zijn:

  • Heilige Fran­cis­cus geeft in de toe­komst geen ver­war­ring (Heilige Martinus moge­lijk wel)
  • een nieuwe pa­ro­chie verdient een nieuw begin en dus een nieuwe naam
  • de fran­cis­ca­nen hebben in de tijd van de re­for­ma­tie een grote bijdrage geleverd aan het voort­be­staan van katho­liek ker­ke­lijk leven (pater Jan Ooms kwam in 1649 in Driel).
  • Am­mer­zo­den en Zalt­bom­mel waren vanouds van de fran­cis­ca­nen, en van 1965 tot 2009 was de gehele Bom­me­ler­waard aan de fran­cis­ca­nen toe­ver­trouwd
  • er is op dit moment geen pa­ro­chie in ons bisdom die zo heet
  • Fran­cis­cus is een in­spi­re­rende en aan­spre­kende heilige in wie velen zich herkennen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer