Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In Memoriam pater Van Minderhout

* 1 augustus 1933 - 15 januari 2017

gepubliceerd: dinsdag, 7 februari 2017

Pater Jos van Minderhout, oud-pastor van De Bommelerwaard, overleed op 15 januari 2017 te Nijmegen, 83 jaar oud.

Vanaf 1976 tot mei 1987 werkte Jos in De Bommelerwaard. Om de herinnering aan hem levend te houden, maken wij u deelgenoot van wat zijn medebroeders op het gedachtenisprentje schreven. Het gedeelte over De Bommelerwaard werd ons aangeleverd door pastor Ben van Bronkhorst. Bij het samenstellen daarvan kreeg hij assistentie van Riet Corten en Heidi van Houten.

Jos werd geboren op 1 augustus 1933 in Terheijden, trad in 1957 in bij de Franciscanen en werd in 1964 in de kloosterkerk van Wijchen/Alverna tot priester gewijd. Vanaf het begin van zijn priesterleven was hij actief in het basispastoraat. Met hart en ziel heeft hij zich aan zijn werk gegeven. Hij hield van mensen en maakte zich voor hen tot ‘knecht van de Heer’, zoals hij zich vaak noemde. In meerdere parochies was hij pastoor o.a. in Lichtenvoorde, Amsterdam, De Bommelerwaard en Wijchen.

Een goede veertiger was Jos toen hij in 1976 benoemd werd in De Bommelerwaard, pastoor werd van Kerkdriel en deken van De Bommelerwaard. Hij probeerde op allerlei wijzen de bood­schap van het Evangelie dichter bij de mensen te brengen. Daartoe schiep hij allerlei aansprekende vormen van liturgie in gezins­vieringen (in Kerkdriel, Velddriel en Hedel) en vieringen voor jongeren. Hij was mede-oprichter van Jongerenkoor ‘Horizon’, creëerde de tekst­groepen voor jongerenliturgie, zette het jongerenpastoraat op en nam initiatieven tot het ‘3e Wereld-info-centrum’ (de latere Wereldwinkel Kerkdriel). Hij verstond de kunst mensen te laten meedoen en leerde hen hun geloof onder woorden te brengen en goed werk te leveren. Vrijwilligers gaf hij de kans en daagde hen uit hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Als leidraad gold voor hem daarbij: ‘wat ze zelf kunnen, moet je hen ook zelf laten doen!’ Hij begeleidde de MOV-groepen dekenaal en lokaal en verzorgde de opleiding van de lectoren, ook van de kinderen die lazen in de gezins­vieringen.

Jos was altijd bezig en daarnaast probeerde hij contact te houden met alles en iedereen; hij was een man die verbindingen kon leggen. Hij wist wat hij wilde en stak dat niet onder stoelen of banken. Voor zijn collega-pastores schreef hij talloze rondzendbrieven en nota’s over hoe het pastoraat in De Bommelerwaard gestalte gegeven moest worden. Vreselijk kon hij zich ergeren aan mensen, hoog of laag, die naar zijn idee de ontwik­ke­lingen in de Kerk blokkeerden of terugdraaiden. Met veel verve kon hij dan zijn eigen stand­punten en ideeën naar voren brengen.

Ten einde toe bleef hij trouw aan zijn opdracht en droeg bij zijn afscheid van De Bommelerwaard in 1987 zijn taken over aan veel door hem geïnspireerde gelovigen. Vol goede moed vertrok hij naar Wijchen.

Zijn beste tijd was in de parochie in Wijchen. In 1988 bij de oprichting van de vergrote parochie, de Hoeksteen, werd hij benoemd als pastoor en vormings- en opbouwwerker. De oude pastorie wist Jos om te bouwen tot een echt parochie­centrum. Hij gaf vrijwilligers de kans hun eigen capaciteiten te ontwikkelen en liet hen in hun waarde.

Hij maakte het gezellig voor de werkers, vooral tijdens de koffie. Jos was altijd bezig: een bespreking, in overleg met een groepje, aan de telefoon of in een kamer pratend met een parochiaan. In de avonduren leidde hij ook dikwijls een vergadering en kon vol overgave en vuur een ingewikkeld menselijk of kerkelijk probleem uitleggen.

Na 15 jaar sloot Jos een periode af in Wijchen. Geen pastoor meer, maar bij het parochie­centrum kon en mocht hij niet weg. Het museum ‘De Kijkzolder’ vroeg om zijn aandacht. Hij zei: “Als vrijwilligers de parochie niet in de steek mogen laten, dan zeker ik niet”. Volgens Jos krijg je als vrijwilliger pas je ontslag, als het echt niet meer gaat. “Je ontslagbewijs is je bidprentje.”

We nemen afscheid van Jos. Hij, die heel vaak mensen in het licht stelde, mag nu zelf ten volle delen in het eeuwig Licht bij God.

De medebroeders

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer